۰۲ مهر ۱۳۹۹
مهر ۲, ۱۳۹۹

اسم دوقلو دختر و پسر

مهر ۲, ۱۳۹۹ ۰ دیدگاه

اسم دوقلو دختر و پسر

ردیف اسم معنی  ۱ آدرینا  ادیب  دختر: آتشین، سرخ روی، دختر زیبا رو، بانوی آتشین  پسر: زیرک، با فرهنگ، دانشمند، خداوند ادب  ۲  آراگل  آراد  دختر: آراینده گلها، زیبا کننده گلها  پسر:نام فرشته ای است موکل بر دین و تدبیر امور،نام فرشته خوبی ها در ایران باستان

۳ آرشیدا آرشام
دختر: بانوی درخشان آریایی، بانوی آراسته و درخشان

پسر: یک اسم اصیل آریایی، قوی، نیرومند و دارای زور خرس

۴
آرشیدا

آرشین

دختر: بانوی درخشان آریایی، بانوی آراسته و درخشان

پسر: از نام های ایرانی پسرانه در زمان هخامنشی به معنای پهلوان باستان، داناترین و عاقلترین

۵
آرمیتا

آرتا

دختر: پاک، فروتن، پاک دامن
مقدس، راست گفتار، درست کردار

۶
آروشا

ارشیا

دختر: درخشان، نورانی، باهوش
پسر: در لغت زند و پازند تخت شاهان، عرش، جایگاه و مقام بالا

۷
آریانا

آریا

دختر: سرزمین آریایی، مایه ی افتخار نژاد آریایی، نام یکی از سرداران ایرانی
پسر: آزاده، نجیب

۸
آوینا

آوید

ختر: دختر پاک و بانویی که مثل آب زلال است
پسر: دانش، خرد، عقل

۹
آیلین

آیدین

دختر: هاله، اطراف ماه، هاله ی ماه
پسر: روشنایی، روشن، آشکار

۱۰
الینا

ایلیا

دختر: نیکویی و نعمت برای ما
پسر: در لغت سُریانی و همین طور در تورات نام امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) است ، راستگوی بزرگ

۱۱
بنیتا

بنیامین

دختر: دختر بی همتای من
پسر: پسر دست راست من، آخرین پسر حضرت یعقوب (ع)

۱۲
بهدیس

بهداد

دختر: بی همتا
پسر: در کمال عدل و داد، آفریده خوب

۱۳
بهدیس

بهداد

دختر: خوش رنگ، مانند خوبی و نیکی
پسر: در کمال عدل و داد، آفریده خوب

۱۴
پانیذ

پرهام

دختر: قند مکرر، شکر
پسر: الهه تقدیر کننده طبیعت

۱۵
پرستو

پدرام

دختر: نام یک پرنده، چلچله
پسر: آراسته، نیکو، خوشدل، شاد

۱۶
پرنیان

کیان

دختر: پرده ی نقاشی – پارچه ابریشمی دارای نقش و نگار
پسر: پادشاهان، سلاطین، دومین سلسله پادشاهی از دوره تاریخ افسانه ای ایران

۱۷
پروا

پویا

دختر: فرصت و زمان پرداختن به کاری، فراغت و آسایش، توجه
پسر: ویژگی آن که حرکت می کند و دارای استعداد یا توان دگرگونی در جهت برتری و پیشرفت است

۱۸
پریا

آریا

دختر: همانند پری – زیبا چون پری
پسر: آزاده، نجیب

۱۹
پریسا

پارسا

دختر: زیبا چون پری
پسر: پرهیزگار، زاهد، متقی، دیندار،

۲۰
پوپک

بابک

دختر: پرنده ای که تاجی از پر بر سر دارد، هدهد
پسر: پرورنده و پدر را گویند

۲۱
پونه

پوریا

دختر: گیاهی معطر از خانواده نعناع
پسر: نیک صورت – نام پهلوان ایرانی معروف به پوریای ولی

۲۲ تَندیس داتیس دختر: تصویر برجسته، تمثال، (به مجاز) زیبا روی – مجسمه
پسر: نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی

۲۳
تابان

سامان

دختر: دارای نور و روشنی، درخشان، روشن
پسر: سرزمین، ناحیه، محل، ثروت، دارایی

۲۴
تارا

طاها

دختر: ستاره، کوکب، مردمک چشم – ستاره
پسر: نام سوره ای در قران کریم ( طه)

۲۵
تیارا

تیام

دختر: آراینده ی چشم، چشم آرا زیبا
پسر: در گویش لرستان به معنی چشمانم، بسیار عزیز و دوست داشتنی

۲۶
ثَمین

رادین

دختر: گران بها، قیمت
پسر: جوانمرد – بخشنده، جوانمرد

۲۷
ثمین

سامان

دختر: گران بها، قیمت
پسر: سرزمین، ناحیه، محل، ثروت، دارایی

۲۸
جانا

جاوید

دختر: عزیزا، محبوبا – ای جان، ای عزیز
پسر: جاویدان – همیشگی، ابدی

۲۹ چکاوک بابک دختر: پرنده ای خوش آواز و کمی بزرگ تر از گنجشک که تاج بر سر دارد
پسر: پرورنده و پدر را گویند

۳۰
حمیده

حمید

دختر: ستوده، پسندیده،در خور ستایش، نام مادر امام موسی کاظم (ع)
پسر: ستایش شده – ستوده، از نامهای خداوند

۳۱
حنا

دانا

دختر: گیاهی درختی که گل های سفید و معطر دارد
پسر: دارای عقل و تجربه، خردمند

۳۲
حورا

دارا

دختر: حور، زن زیبای بهشتی
پسر: برخوردار از چیزی یا در اختیار دارنده ی چیزی، صاحب، مالک، ثروتمند

۳۳
دَریا

دارا

دختر: دریا
پسر: برخوردار از چیزی یا در اختیار دارنده ی چیزی، صاحب، مالک، ثروتمند

۳۴
دیانا

دایان

دختر: نیکی رسان، نیکویی بخش
پسر: دایه – سرافرازی

۳۵
دینا

دانا

دختر: داور، داوری، دین
پسر: دارای عقل و تجربه، خردمند، عاقل

۳۶
رها

رهام

دختر: نجات یافته و آزاد
پسر: از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز پهلوان ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی

۳۷
ریما

راما

دختر: در زبان عربی، «پایان روز تا تاریکی» و مجازا به معنای زیباست
پسر: در اساطیر هند، شخصی است که از تشخص و تجسم «ویشنو» معبود هندیان بوجود آمده است

۳۸
ژینا

سپنتا

دختر: حیات – زندگی بخش
پسر: پاک و مقدس

۳۹ ژینوس ژوبین دختر: دختر باهوش
پسر: نوعی نیزه کوچک با سر دو شاخه و نوک تیز

۴۰
سامیه

سام

دختر: زن بلند قد، کسی که عازم شکار است
پسر: آتش، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی پسر نریمان و پدر زال

۴۱
سپیده

سپهر

دختر: روشنی کم رنگ آسمان در افق مشرق قبل از طلوع آفتاب، (
پسر: آسمان، (به مجاز) روزگار

۴۲
سعیده

سعید

دختر: خجسته، مبارک، خوشبخت، سعادتمند
پسر: خجسته، مبارک

۴۳
سما

سینا

دختر: آسمان
پسر: دانشمند، نام جد ابن سینا پزشک و دانشمند نامدار ایرانی

۴۴ سونیا سورنا دختر: خرد و عقل
پسر: نام سردار ایرانی در زمان اشکانیان

۴۵
شایلی

شایان

دختر: بی همتا
پسر: شایسته، سزاوار، در خور

۴۶
شاینا

شایان

دختر: شاهدانه، مروارید درشت
پسر: شایسته، سزاوار، در خور

۴۷
صبرا

صدرا

دختر: صبور و شکیبا
پسر: بالا برنده، ارج دهنده، نام حکیم محمدبن ابراهیم بن یحیی شیرازی معروف به ملاصدرا

۴۸ فرانک فردین دختر: به معنی پروانه، (در اعلام) نام دختر برزین و زن بهرام گور، نام مادر فریدون در داستان های ملی
پسر:فروردین

۴۹
فرناز

فرزاد

دختر: دارای ناز و غمزه زیبا و باشکوه
پسر: زاده شکوه و جلال

۵۰ فرنوش کیانوش دختر: نوشنده شکوه و جلال
پسر: بزرگ جاویدان، از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر فریدون پادشاه پیشدادی

۵۱ کتایون همایون دختر: دختر قیصر روم، زن گشتاسب و مادر اسفندیار
پسر: جسته، مبارک، فرخنده

۵۲
کیانا

کیاشا

دختر: منسوب به کیان، طبیعت
پسر: پادشاه، سلطان، حاکم

۵۳
کیانا

کیان

دختر: منسوب به کیان، طبیعت
پسر: سروران و بزرگان – پادشاهان

۵۴ گلرخ شاهرخ دختر: مانند گل، زیبا روی
پسر: دارای رخساری چون شاه، شاه منظر، شا

۵۵ مِهرانه مهران دختر: منسوب به مهران، دارنده مهر، فروغ خورشید
پسر: نام یکی از خاندان‌های هفتگانهی عصر ساسانی، دارنده ی مهر

۵۶
مانِلی

مانی

دختر: بمان برایم، (نام شخصیتی در شعر نیما یوشیج
پسر: اندیشمند، بنیان‌گذار آئین مانوی

۵۷
مانا

مانی

دختر: ماندنی، پایدار
پسر: اندیشمند، بنیان‌گذار آئین مانوی

۵۸
ماندانا

مانی

دختر: عنبر سیاه ،دانایی که دیگران را به دانایی وامی دارد، ماندنی و نمیرا
پسر: اندیشمند، بنیان‌گذار آئین مانوی

۵۹
محنا

محمد

دختر: به حنا خضاب کرده
پسر: ستوده، بسیار تحسین شده، آن که خصال پسندیده اش بسیار است، (در اعلام) نام پیغمبر اکرم (ص )

۶۰ مهزاد مهرزاد دختر: بزرگ زاده، شاهزاده
پسر: زاده خورشید، نا بر بعضی از نسخه های شاهنامه نام یکی از پسران اسفندیار

۶۱ مهسان ماهان دختر: مانند ماه، زیبا
پسر: نام پسر کیخسرو، پسر اردشیر

۶۲ مهشاد فرشاد دختر: ماهشاد – مرکب از مه (ماه) + شاد (خوشحال)
پسر: شکوه، شادی، شادی بزرگ

۶۳ مهشید فرشید دختر: پرتو ماه، ماهتاب، ماه روشن و درخشان
پسر: شکوه خورشید، شکوه درخشان – دا

۶۴
نوا

نیما

دختر: صدای آهنگین، نغمه، آواز
پسر: کوهی است حوالی نور، (در اعلام) نام یکی از اسپهبدان تبرستان، تخلص شعری علی اسفندیاری (نیما یوشیج) شاعر نوپرداز

۶۵
نوژان

نویان

دختر: فریاد، صدا و بانگ بلند
پسر: شادابی، شاهزاده، لقب سلاطین و بزرگان ترک

۶۶
نیاز

فراز

دختر: حاجت، احتیاج
پسر: دارای وضع روبه بالا، خوب، خوش، جای بلند

۶۷
وحیده

وحید

دختر: مؤنث وحید، یگانه، یکتا، بی نظیر
پسر: یگانه، یکتا، بی نظیر

۶۸ ونوش کیانوش دختر: گل بنفشه
پسر: بزرگ جاویدان، از شخصیتهای شاهنامه

۶۹
ویستا

اوستا

دختر: یابنده، برخوردار – دانش و فرهنگ
پسر: اساس، بنیاد، پناه، یاوری

۷۰ یاسمن یاسین دختر: درختچه ای زینتی دارای گل های درشت
پسر: نام سوره ای در قرآن کریم”